30 mar. 2015

FEM LES NOSTRES AUROTES BOREALS I AUSTRALS


LES MARIETES HEM VIST I LLEGIT AQUESTOS DIES MOLTES COSES CURIOSES AL VOLTANT DE LES AURORES BOREALS.

*LES AURORES BOREALS AL POL SUD ES DIUES AURORES AUSTRALS.
*ES PRODUEIXEN D'OCTUBRE A MARÇ.
*ES FORMEN ALS POLS DEGUT A LES BAIXES TEMPERATURES I PERQUÈ ALS POLS ÉS LA PART DEL NOSTRE PLANETA MENYS PROTEGIDA, DEGUT A LA CAPA FINA DE L'ATMÒSFERA. D'AQUESTA MANERA PASSEN EL VENTS SOLARS.
*ELS INUITS PENSEN QUE SÓN CAMINS QUE CONNECTEN LA TERRA AMB EL CEL.


1 comentario: